top of page

Program szkoleniowy ERICA  (PL Ver. 1.0)

Celem projektu ERICA jest zwiększenie wykrywalności zjawiska przemocy wobec dzieci w rodzinie oraz polepszenie strategii   postępowania w sytuacji rozpoznania przemocy.
Program szkoleniowy ERICA ma na celu dostarczenie specjalistom pracującym z dziećmi wiedzy na temat problemu przemocy wobec dzieci w rodzinie, doskonalenie ich umiejętności w zakresie identyfikowania rodzin, w których dziecko jest w zagrożone przemocą oraz promowanie odpowiednich interwencji na wczesnym etapie.
Program szkoleniowy ERICA składa się z ośmiu modułów, które dostarczają wszechstronnej wiedzy na temat przemocy wobec dzieci i zapewniają dostęp do narzędzi do identyfikowania przemocy wobec dzieci i skutecznego

reagowania w celu jej zatrzymania.

Podręcznik szkoleniowy ERICA dla trenera 

Podręcznik szkoleniowy ERICA dla trenera jest częścią materiałów szkoleniowych. Zawarte są w nim szczegółowe instrukcje i zalecenia, w jaki sposób realizować kolejne moduły szkolenia.

ERICA_Przewodnik trenera_moduły_1_8 pdf

Moduł 1

Wprowadzenie do Projektu ERICA

Moduł 1 przedstawia cele, zasadność i elementy programu szkoleniowego ERICA.

Modul 1.png
Materiały dodatkowe do pobrania:

Moduł 02

Rozwój dziecka 

Moduł 2 przedstawia, w jaki sposób różne formy przemocy wobec dziecka mogą wpłynąć na jego rozwój.

Modul 2.png
Moduł 2: Video Rozwój dziecka
Materiały dodatkowe do pobrania:

Moduł 03

Rozpoznawanie wczesnych objawów przemocy wobec dziecka w rodzinie

Moduł 3 ma na celu zwiększenie wiedzy uczestników szkolenia na temat symptomów przemocy wobec dzieci w rodzinie. Ponadto moduł ma na celu zwiększenie zdolności uczestników szkolenia do rozpoznawania różnych objawów przemocy, w tym zaniedbania

Modul 3.png
Materiały dodatkowe do pobrania:

Moduł 04

Czynniki ryzyka przemocy wobec dzieci

Moduł 4 ma na celu dostarczenie uczestnikom szkolenia wiedzy na temat różnych rodzajów czynników ryzyka przemocy dotyczących dzieci, ich rodziców i innych członków rodziny.

Modul 4.png

Moduł 05

Narzędzia do oceny ryzyka przemocy wobec dzieci

Moduł 5 przedstawia przykładowe narzędzia do oceny ryzyka różnych form przemocy wobec dzieci. Koncentruje się na rozwoju kompetencji w zakresie korzystania z różnych narzędzi do oceny ryzyka i przedstawia m.in. „Formularz do oceny potrzeb rodziny” - aplikację opracowaną w ramach Projektu ERICA.

Modul 5.png

Moduł 06

Interwencje w sytuacji rozpoznania przemocy wobec dziecka

Moduł 6 przedstawia propozycje różnych interwencji, w sytuacji rozpoznania przemocy wobec dziecka w zależności od jego etapu rozwojowego 

Modul 6.png
Materiały dodatkowe do pobrania:

Moduł 07

Czynniki chroniące dzieci przed przemocą

W module 7 uczestnik ma możliwość zapoznania się z rolą czynników ochronnych w zapobieganiu i łagodzeniu negatywnych konsekwencji krzywdzenia dzieci. Moduł ten dostarcza również technik budowania czynników ochronnych i odporności wśród profesjonalistów.

Modul 7.png
Moduł 7 Video: Czynniki chroniące dzieci przed przemocą
Materiały dodatkowe do pobrania:

Moduł 08

Ewaluacja

Moduł 8 opisuje metodologię ewaluacji i szczegółowo opisuje ewaluację umiejętności i kompetencji osób szkolonych przed i po szkoleniu.

Modul 8.png
Materiały dodatkowe do pobrania:

  Project Partners

EU.jpg

The content of this webpage represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.

The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Praca naukowa opublikowana w ramach projektu międzynarodowego współfinansowanego ze środków programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. "PMW" w latach 2019-2021; umowa nr 5186/GRANT KE/2021/2

bottom of page